Vodarium - logo barevné
Získat nabídku
Vodarium - logo barevné
Získat nabídku

Nádrž na dešťovku PROFI 6 m³ pro závlahu

Nádrž na dešťovou vodu PROFI 6 s objemem 6 150 litrů

Svařovaná polypropylenová nádrž na dešťovou vodu PROFI o objemu 6 m³ je určena k umístění do země. Zachycená dešťová voda je využitelná na automatické nebo manuální zavlažování zahrad do rozlohy 600 m² nebo splachování WC v domácnosti obývané 4 osobami.

Válcová nádrž PROFI 6 m³ je určena k rodinným domům s odvodňovanou půdorysnou plochou střech do 200 m² při předpokládaném ročním úhrnu srážek 700 mm. Nádrž je vhodná pro domy, u kterých je omezený prostor pro provedení výkopu, ale místní geologické podmínky umožňují hlubší výkop pro umístění nádrže.

Nádrž na dešťovku PROFI 6 m³ se vyrábí v České republice podle českého návrhu. Nádrže PROFI všech velikostí mají certifikát o statickém provedení, díky němuž není potřeba instalaci nádrže složitě řešit s vaším stavebním úřadem.

Nádrž PROFI 6 m³ si můžete pořídit třemi způsoby

  1. Koupě samostatné "holé" nádrže
  2. Pořízení nádrže s veškerým příslušenstvím, dopravou, projektem a vyřízením dotace Dešťovka
  3. Dodávka nádrže na klíč včetně dopravy, příslušenství s instalací u vašeho domu, zapojením a zprovozněním. Součástí je vyřízení dotace NZÚ Dešťovka.
Podzemní nádrž na dešťovou vodu PROFI 6 o objemu 6 m³
Podzemní nádrž na dešťovou vodu PROFI 6 o objemu 6 m³
Podzemní nádrž na dešťovou vodu o objemu 6 m³
Nádrž na dešťovku pro rodinné domy, objem 6000 litrů
Nádrž na dešťovku PROFI 6 pojme 6 150 litrů vody
Nádrž na dešťovku PROFI 6 pojme 6 150 litrů vody
Válcovitá plastová nádrž na dešťovku PROFI 6
Válcovitá plastová nádrž na dešťovku PROFI 6

Technické parametry nádrže PROFI 6

Parametry nádrže
objem nádrže6 m³ / 6 150 litrů
typ nádržesvařovaná
materiál nádržepolypropylen
tloušťka materiálu8 až 15 mm
hmotnost260 kg
rozměry (mm)1 915 x 2 710 x 2 460
nátok a přepadDN 110 nebo DN 160
integrovaný žebříkano
poklopkompozit
uzamykatelný poklopano
vnitřní bezpečnostní poklopano
obsypový materiálkamenivo 8/16
množství obsypu7 m³ / 11 tun
výška zeminy nad nádržímax. 45 cm
Technické parametry nádrže na dešťovou vodu PROFI 6

Plastová nádrž na dešťovku PROFI 6 m³

Cena samostatné nádrže 50 699 Kč včetně DPH 21%

Cena nádrže je bez příslušenství (čerpadel, potrubí, chrániček, lapače střešních splavenin, vodní zásuvky atp.)

Dodávka nádrže nezahrnuje vyhotovení projektu ani vyřízení dotace NZÚ (Dešťovka). Cena samostatné nádrže nezahrnuje náklady na přepravu nádrže na místo určení. O možnostech a cenách přepravy nádrží se dozvíte níže.

Cena nádrže s příslušenstvím 75 199 Kč včetně DPH 21%

Toto je nejoblíbenější varianta u našich klientů. Cena nádrže obsahuje náklady na přepravu, příslušenství, projektovou dokumentaci a vyřízení dotace NZÚ Dešťovka.

Součástí příslušenství je ponorné čerpadlo Gardena 4700/2inox se sací, tlakovou a instalační sadou, 4 metry potrubí KG110 a PE32 a 4 metry ohebných dvouplášťových chrániček o průměru 63 mm. Sestava dále obsahuje 1 komplet lapače střešních splavenin. Cena nádrže zahrnuje náklady na přepravu nádrže na místo určení standardní přepravou.

Cena instalace nádrže na klíč 102 199 Kč včetně DPH 15 %

Uvedená cena instalace na klíč obsahuje zaměření pozemku, vyhotovení projektové dokumentace, dopravu nádrže na místo, umístění nádrže včetně obsypání, instalaci a zapojení čerpadel, napojení a zprovoznění nádrže včetně příslušenství.

Cena obsahuje kompletní vyřízení dotace NZÚ (Dešťovka). Cena nezahrnuje potřebný obsypový materiál a výkopové práce.

Sníženou sazbu DPH 15 % můžeme dle zákona použít u dodávek k rodinným domům, pokud jsou součástí zakázky i instalační práce.

Standardní doba dodání nádrže

Instalace nádrží provádíme v termínu 6-8 týdnů od objednání a podpisu smlouvy o dílo. Dotaci pošle Státní fond na váš účet do 2 měsíců od dokončení díla.

Automaticky za vás vyřídíme dotaci Dešťovku

Vyhotovení projektové dokumentace, odborného posudku a vyřízení a podání žádosti o dotaci NZÚ (Dešťovka) je součástí příslušenství k nádrži. Abyste získali tuto službu, je třeba si od nás pořídit nádrž s příslušenstvím nebo instalaci na klíč.

Na přípravě žádosti o dotaci začínáme pracovat ihned po podpisu smlouvy o dílo. Na základě plné moci podáme žádost Státnímu fondu životního prostředí. Dotaci budete mít na vašem účtu do 2 kalendářních měsíců po dokončení montáže.

Výše dotace je individuální

Od všech výše uvedených cen NENÍ odečtena dotace NZÚ Dešťovka. Výše dotace se vypočítá dle vašich místních podmínek. Výsledná výše dotace záleží na velikosti vaší střechy, typu střšení krytiny, průměrných srážkách v daném místě a způsobu využití zadržené dešťové či šedé vody.

Jak velkou dotaci můžete získat?

Z programu Nová zelená úsporám a jeho části Dešťovka můžete čerpat až 50% nákladů na investici do pořízení podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody. A to:

  • 20 000 Kč při instalaci za účelem zavlažování zahrady, 3 500 Kč na každý 1 m³ nádrže, max. 60 000 Kč
  • 30 000 Kč při instalaci k zavlažování a splachování WC, 3 500 Kč na každý 1 m³ nádrže, max. 70 000 Kč
  • 65 000 Kč při instalaci za účelem využití šedé odpadní vody, max. 105 000 Kč
  • 70 000 Kč při instalaci pro využití šedé vody a zároveň dešťové vody ve dvou samostatných nádržích, 3 500 Kč na každý 1 m³ nádrže, max. 70 000 Kč

Využijte dotační bonusy

Dotační program Nová zelená úsporám nabízí zvýhodnění, pokud provedete více dotovaných opatření najednou. Dotační bonus ve výši 10 000 Kč získáte za každou dokončenou kombinaci opatření. S pořízením nádrže můžete kombinovat zřízení tzv. zelené střechy, montáž stínících prvků, instalaci systému na rekuperaci tepla z odpadní vody, montáž fotovoltaické elektrárny či pořízení domácí dobíječky na elektromobil.

Doprava nádrže na vaši adresu

Dopravu nádrže ze skladu k vám získáte automaticky, pokud zvolíte pořízení nádrže včetně příslušenství či instalaci nádrže na klíč. Standardní způsob dopravy je součástí příslušenství k nádrži. Standardní způsob dopravy znamená, že nádrž k vám zašleme hromadným svozem, termín dodání vám sdělíme s dostatečným předstihem.

Můžete též zvolit způsobo dodání nádrže just-in-time. Nádrž pošleme v termínu, který si určíte. Dodání garantujeme v dohodnutý čas plus/minus 3 hodiny. Naši zákazníci si nechávají nádrž just-in-time posílat tak, aby dorazila v den instalace nebo den před ní.

Při způsobu dodání just-in-time nádrž nikde nepřekáží, ale jde obvykle z auta rovnou do země. Náklady na dopravu just-in-time činí 15 Kč/km (cesta tam i zpět, měřeno ze skladu ve Slaném u Prahy).

Co není součástí dodávky na klíč

Výkopové práce pomocí bagru, zajištění materiálu na provedení obsypání nádrže a odvoz přebytečné zeminy nejsou součástí díla. Nádrže instalujeme do připravených výkopů provedených podle námi dodané projektové dokumentace. Bagr musí být k dispozici na místě po dobu umístění nádrže do výkopu a jejího obsypání.

Proč nedodáváme výkopové práce? Nejsme bohužel schopni zemní práce a obsypový materiál zajišťovat po celé republice v odpovídající kvalitě a v přijatelných cenových relacích. Zákazníci jsou obvykle schopni si tyto služby sami obstarat a zorganizovat od lokálních dodavatelů výrazně laciněji. Vhodné dodavatele ve vašem regionu vám umíme v případě potřeby doporučit. Místní bagrista také je tím nejpovolanějším odborníkem na místní geologické podmínky.

Hlavní přednosti nádrže na dešťovou vodu PROFI 6 m³

Polyetylenová nádrž PROFI 6 na dešťovou vodu o objemu 6 m³
Polyetylenová nádrž PROFI 6 na dešťovou vodu o objemu 6 m³
Velikosti válcových plastových nádrží na dešťovou vodu
Přehled velikostí válcových podzemních nádrží na dešťovku

Podzemní plastová svařovaná nádrž je vyrobená z polypropylenu tloušťky 8 až 15 mm. Polypropylen je tvrdší a odolnější materiál než často využívaný polyetylen. Díky vyšší tvrdosti materiálu je u těchto nádrží nižší riziko jejich promáčknutí nebo zborcení vlivem tlaku zeminy nebo spodní vody. Ve srovnání např. s betonem je polypropylen výrazně lehčí materiál a díky tomu je snazší manipulace s nádrží při instalaci.

Instalace nádrže nevyžaduje betonování základové desky či obetonování jejích stěn. Instalace je předepsaná do zhutněného výkopu s následným obsypáním nádrže kačírkem předepsané frakce s jeho průběžným zhutněním.

Dostatečnou pevnost nádrže zajišťuje její válcovitý tvar, který vnější tlaky na plášť dokonale roznáší. Válcovitý tvar nádrže ji předurčuje do míst, kde je možné provádět hlubší výkopy a také tam, kde je omezená plocha pro provedení výkopu. Pokud objem nádrže nemůžeme rozložit do šířky, musíme jít do hloubky.

Odolnosti nádrže pomáhá systém bočních výztuh, obručí a vnitřních horizontálních a vertikálních HT rozpěr. Ke všem nádržím PROFI mají naši zákazníci k dispozici certifikát o statickém provedení nádrže. Certifikát potvrzuje stavebně technické vlastnosti nádrže. Díky certifikátu je možné nádrž považovat za stavební výrobek, jehož vlastnosti a parametry umožňují umístění do staveb. Certifikát zjednodušuje jednání se stavebním úřadem.

Díky robustnímu provedení, vyztužení a kvalitnímu materiálu je tato svařovaná nádrž prakticky nesmrtelná. Při pořízení nádrže společně s tzv. biofiltrem je provoz nádrže zcela bezúdržbový a kvalita uskladněné dešťové vody vždy na nejvyšší úrovni.

Předpokladem dlouhé životnosti nádrže je, že při její instalaci nádrže dodržíte doporučené instalační postupy. U dodávek nádrží na klíč správný postup instalace nádrže garantujeme.

Nádrž je vybavena hliníkovým žebříkem pro provádění čištění a inspekce nádrže. K dispozici jsou přípravy na zavěšení čerpadel.

Pokud se vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram