Vodarium - logo barevné
Získat nabídku
Vodarium - logo barevné
Získat nabídku

Jak vybrat nádrž na dešťovou vodu?

Publikováno: 21. 5. 2021
v kategorii

Výběr retenční nádrže na zachytávání dešťové vody je zásadní rozhodnutí, které ovlivní všechny další kroky spojené s její instalací. Obvykle se zákazníci omezují na zjednodušený výběr nádrže, a to pouze podle její velikosti a ceny. Výběr výhradně podle ceny nádrže rovnou zavrhněte.

Nejde o zanedbatelnou investici, kterou můžete částečně financovat pomocí dotačního programu Dešťovka. Dotaci však získáte pouze za předpokladu splnění určitých podmínek. Další peníze můžete ušetřit, pokud při výběru nádrže uděláte některá správná rozhodnutí.

Pro výběr vhodné nádrže na dešťovou vodu potřebujeme:

 • Znát prostorové možnosti pro umístění nádrže na dešťovku
 • Zvolit dostatečnou velikost nádrže
 • Vybrat typ nádrže (plastový odlitek, plastová svařovaná, betonová)
 • Vybrat tvar provedení nádrže
 • Rozhodnout se pro instalaci na klíč nebo instalaci svépomocí

Kalkulačka velikosti nádrže a výše dotace

Máte zájem o nádrž na dešťovou vodu? Udělejte si představu o tom, jak velkou nádrž potřebujete a o výši dotace, kterou můžete získat.
Spustit kalkulačku

Volba umístění nádrže

Místo pro nádrž je klíčové z hlediska správné funkčnosti celého systému zachytávání a následného využívání dešťové vody. Vhodné místo musí splňovat řadu podmínek, zároveň musí musí volba umístění nádrže odpovídat místním prostorovým a geologickým podmínkám.

Pro uložení nádrže a pro svody se bude provádět výkop pomocí těžké techniky, která musí být schopna se na místo dostat. Při výkopových pracech počítejte s daným objemem vytěžené zeminy, kterou bude třeba odvézt. Na to bude třeba pracovat s obsypovým materiálem.

Různé tvary a typy nádrží mají rozličné rozměry a vyžadují uložení v různých hloubkách. Pro vedení dešťové vody od okapových svodů počítejte s dostatečným spádem (spád minimálně 1 cm na 1 metr výkopu) od okapových geigerů (sifonů) k nátokovým otvorům nádrže. Některé typy nádrží je třeba obetonovat nebo uložit do výkopu na betonový základ, jiné nikoliv. Bude nádrž uložena pod místem, kudy projíždíte osobním autem např. k vaší garáži, a tedy bude nezbytné zabezpečit, aby nádrž byla pojezdová?

Kritéria pro výběr místa umístění nádrže na dešťovku

 • Typ nádrže a její technické parametry
 • Montážní postup pro instalaci nádrže
 • Tvar terénu, geologické podmínky a hladina spodní vody
 • Pozice nádrže vůči svodům z odvodňovaných střešních ploch
 • Pozice nádrže vůči zavlažovaným plochám
 • Prostorové možnosti pozemku a přístupových cest
 • Doprava a způsob manipulace s nádrží
 • Potřeba přes nádrž přejíždět autem nebo těžkou technikou
Nádrž na dešťovku PLANUS 4 pojme 3 860 litrů vody
Nádrž na dešťovku PLANUS 4 pojme 3 860 litrů vody

Pozice na pozemku a vůči odvodňovaným plochám

Nádrž na dešťovou vodu není možné umístit těsně vedle základů domu, protože pak hrozí narušení statiky domu a jeho sesunutí do výkopu. Pro velmi zjednodušené určení vzdálenosti výkopu od základů domu můžeme použít pravidlo 45°. Podle tohoto pravidla bychom s každým jedním metrem výkopu do hloubky měli jít s výkopem jeden metr od základů domu. Hrana výkopu provedeného do hloubky 3,5 metru by tedy měla být minimálně 3,5 metru od základů domu.

Toto pravidlo platí při rovinatém pozemku, pokud se pozemek svažuje od základů, měli bychom tomu vzdálenost výkopu od základů přizpůsobit. Přesnější stanovení doporučené vzdálenosti výkopu od základů domu by měl každý výrobce nádrže uvést v montážních pokynech.

Na pozemku nebo na zahradě musíte mít pro nádrž dostatek místa. Místo pro nádrž je třeba volit s dostatečnou rezervou, protože výkop je vždy o něco větší než samotná nádrž. Potřebná rezerva vyplývá z montážního návodu výrobce. Kolem nádrže musí být dostatečný prostor pro obsypový materiál, některé typy nádrží se obetonovávají. Stěny výkopu se neprovádějí kolmo, ale ve tvaru V.

Hloubka potřebného výkopu závisí na typu zvolené nádrže na dešťovku a jejím tvaru. Nádrže ve tvaru ponorky vyžadují hlubší výkop, ten však zabere na pozemku méně prostoru. Mělčí výkop stačí pro ploché provedení nádrží, ovšem za cenu větších prostorových nároků pro provedení výkopu.

Nádrž musíme umístit smysluplně z hlediska přívodu dešťové vody od okapových sifonů (geigerů) a napojení přepadu a vývodu z nádrže. Všechna vedení musí být provedena ve spádu alespoň 1 cm na 1 m délky potrubí. Potrubí musí být umístěno v určité hloubce, nemůžeme je pokládat rovnou pod kořeny trávníku. Nad potrubím i nad nádrží by měla být vrstva zeminy minimálně 30 cm až 50 cm, jinak se v této části zahrady nebude dařit trávníku.

S délkou přívodních potrubí roste cena instalace z důvodu rostoucích materiálových nákladů. Delší potrubí vyžaduje větší spád a to může znamenat potřebu umístit nádrž do větší hloubky. U instalací, kde se dešťová voda využívá v rodinném domě například pro splachování WC musíme myslet i na délku vedení dešťové vody mezi nádrží a technickou místností v domě.

Pokud plánujete nádrž na vašem pozemku umístit v místě příjezdové komunikace např. ke garáži, nebo pokud chcete nad nádrží parkovat auto, bude třeba zabezpečit, aby nádrž byla pozjezdová a zvládla předpokládané zatížení. Některé betonové můžete přejíždět autem do určité hmotnosti, vždy byste se však měli držet doporučení a montážních pokynů výrobce dané nádrže. Nad plastovou nádrž je potřeba zbudovat železobetonovou desku předepsaných parametrů, aby ji bylo možné přejíždět autem. Pozor také na volbu správného poklopu nádrže.

Co by vás také mohlo zajímat

Podloží a hladina spodní vody

V případě, že máte na vaší zahradě vyšší hladinu spodní vody, pak je třeba technickými prostředky zabezpečit, aby nádrž v zemi nikdy nezůstala prázdná. Jinak může tzv. "vyplavat". V podmínkách vysoké hladiny spodní vody instalujeme k nádrži drenážní systémem s odtokovou šachtou a čerpadlem.

Drenážní systém je okruh z perforovaných trubek vybudovaný okolo nádrže. Instaluje se kolem celé nádrže na zpevněné dno instalačního výkopu a ústí do odtokové šachty. Drenážní systém sbírá spodní vodu z okolí nádrže do odtokové šachty s kalovým čerpadlem. Čerpadlo tuto vodu po dosažení určité hladiny přečerpá do nádrže. Tím je zajištěno, že hladina vody v nádrži nikdy neklesne pod hladinu spodní vody.

Geologické podmínky v místě instalace nádrže mohou znemožnit dostatečně hluboký výkop. Jde o tvrdé skalnaté podloží nebo vysokou hladinu spodní vody. Pokud o takovém problému dopředu víte, pak zvolte raději nádrž plochého tvaru.

Doprava a manipulace s nádrží

Nádrž na dešťovou vodu se musí nějak dostat na své místo. Přesun od výrobce nebo ze skladu k vám zajišťuje autodoprava pomocí nákladního vozu. Další manipulaci s nádrží na vašem pozemku obvykle zabezpečí bagr. Nádrž se pomocí popruhů zavěsí na jeho ruku a bagr zavěšenou nádrž převeze přes pozemek a uloží do výkopu.

Některé typy nádrží je do určitého rozměru a váhy možné přenášet ručně, to je případ lehkých rototvarových nádrží. Těžší, plastové svařované nádrže můžeme pohodlně přemisťovat právě pomocí zavěšení na bagr. S betonovými nádržemi jinak, než pomocí jeřábu manipulovat nelze.

Bagr se v místě montáže pohybuje po celou dobu instalace, protože je třeba jeho pomoci při obsypávání nádrže a potrubí ve výkopech. Využít bagr pro manipulaci s nádrží je proto vhodné a vlastně to nestojí žádné peníze navíc.

Nádrž na dešťovku PROFI 6 pojme 6 150 litrů vody
Nádrž na dešťovku PROFI 6 pojme 6 150 litrů vody

Velikost nádrže na dešťovou vodu

Pokud pomineme finanční otázku volby objemu nádrže (větší, objemnější nádrž = dražší nádrž), pak vhodná velikost nádrže závisí na těchto vstupech:

 • Způsob využití dešťové vody
 • Předpokládaná spotřeba vody za 1 den / 1 týden / 1 měsíc
 • Rozloha odvodňovaných střech
 • Typ střešní krytiny
 • Průměrný úhrn srážek v místě instalace
 • Délka období, během kterého nám má zásoba vody v nádrži vydržet

Využití dešťové vody z pohledu dotace Dešťovka

Dotace dešťovka rozlišuje dva základní způsoby využití dešťové vody:

 • Na zavlažování
 • Na zavlažování a zároveň na splachování WC

Doporučený minimální objem nádrže se může lišit podle toho, zda na tento parametr pohlížíme optikou dotačního programu, či zda se řídíme podle skutečných předpokládaných potřeb vaší domácnosti. Velikost nádrže podle dotačního programu Dešťovka se řídí vzorcem o šesti proměnných. Tento vzoreček však nemusí vždy zcela správně popsat rozmanitost potřeb našich zákazníků a jejich domů či zahrad. Jak vychází optimální velikost nádrže na dešťovku u vás napoví orientační výpočet velikosti nárže v našem kalkulátoru.

Dotační program předepisuje dva způsoby výpočtu vhodné velikosti nádrže:

 • podle vaší schopnosti zachytit dešťovou vodu
 • podle vaší předpokládané spotřeby vody

Vaše schopnost zachytit dešťovou vodu je daná průměrnými ročními srážkami na m² ve vaší obci a rozlohou odvodňovaných střech, která je určena tzv. půdorysným průmětem střechy. Množství zachycené vody se snižuje o koeficient v závislosti na střešní krytině na vašem domě. Typ střešní krytiny má vliv na to, kolik dešťové vody doteče ze střechy až do nádrže. Část dešťové vody se může vsáknout do krytiny či se z ní na začátku deště rychle odpařit, například při přeháňkách během horkých letních dní.

Na zavlažování se předpokládá 1 m³ nádrže na každých 100 m² zavlažované zahrady. Pro využití dešťové vody na splachování WC se předpokládá 70 litrů vody na osobu a den, přičemž musí být zajištěno, že v nádrži bude dostatečná rezerva vody na minimálně 20 dní. Další informace najdete v našem článku, který podrobně rozebírá podmínky dotace Dešťovka, nebo si prostudujte podmínky dotace na specializovaných stránkách státního fondu.

Výše uvedené vztahy a koeficienty nezahrnují situaci, kdy využíváte dešťovou vodu pro účely praní prádla, pokud dešťovou vodou plníte venkovní bazén nebo využíváte dešťovou vodu v kombinaci s vodou šedou. Vzorec také nepočítá s tím, že během roku jsou různě vydatná srážková období. Naopak předpokládá, že dešťové srážky jsou během celého roku rozložené rovnoměrně.

Dotační kalkulačka ve svém výpočtu nádrže značně podhodnocuje. Zkušenosti z praxe potvrzují, že optimální velikost nádrže může být 2x nebo až 3x větší, než kolik vyšlo podle jejích vzorců. Bohužel, dotaci můžete získat pouze na objem, který vypočítala tato oficiální kalkulačka. Kromě paušální platby můžete z programu Dešťovka na každý 1 m³ nádrže získat příspěvek až 3500 Kč.

Velikosti plochých plastových nádrží na dešťovou vodu
Přehled velikostí plochých podzemních nádrží na dešťovku

Orientační příklady výběru nádrže

Příklad 1: Malý dům

Malý dům o rozloze cca 100 m², zahrada 400 m², suchá oblast s úhrnem srážek 400 mm/m²/rok. Dotační kalkulačka navrhuje nádrž o objemu přibližně 2 m³, reálně nám však k pokrytí spotřeby vychází nádrž o objemu 4 m³. To je vlastně nejmenší nádrž, kterou má smysl instalovat. Deště ji vodou naplní bez problémů, předpokládaná doba využití zásoby vody je 20 dní. Pokud požadujete minimální zásobu na 30 dní, doporučujeme zvolit nádrž o objemu alespoň 6 m³.

Příklad 2: Větší dům

Větší dům o rozloze cca 160 m², zahrada 1000 m², oblast s průměrnými srážkami 800 mm/m²/rok, splachování WC pro 4člennou rodinu. Dotační kalkulačka navrhuje nádrž na dešťovou vodu o objemu 7 m³, což je maximální objem, na který můžete získat dotaci. Reálně bychom však potřebovali nádrž o objemu zhruba 15 m³. V tomto případě doporučujeme zvolit velikost nádrže alespoň 11 m³.

Příklad 3: Statek

Statek o rozloze 400 m² s rozlehlými pastvinami, který se nachází v oblasti s průměrnými srážkami 800 mm/m²/rok. Dešťová voda se využívá na splachování 2 WC pro 4 člennou rodinu a pro potřeby statku. V tomto případě je možné získat dotaci na nádrž cca 17 m³. Pomocí spojení dvou podzemních nádrží do jednoho celku však můžete bez obav vybudovat zásobárnu až na 34 m³ dešťové vody.

Volba typu a tvaru nádrže

Pouze okrajově zde zmíníme nadzemní nádrže na dešťovou vodu, jako jsou plechové sudy nebo plastové IBC kontejnery (cca 1 m³ plastová nádrž na paletě s hliníkovou mříží). Nadzemní nádrže mají výhodu v jednoduchosti instalace, avšak trvale zabírají cenné místo na vaší zahradě.

Obvykle je nelze instalovat ve větším objemu než stovky litrů nebo max. 1000 litrů a ani není obvykle praktické je spojovat do větších objemů. Na instalaci nadzemní nádrže nelze získat dotaci Dešťovka. V nadzemních nádržích se také nedá dlouhodobě udržet vysoká kvalita vody, protože k ní má přístup slunečního záření, které podporuje biologické procesy a množení patogenů.

V některých případech se může nabízet revitalizace původní betonové jímky. Může jít o relativně jednoduché řešení, avšak v tomto případě jsme limitovaní stávajícím objemem jímky a ani na revitalizaci nelze získat podporu z dotačního programu

Jaké rozlišujeme typy nádrží:

 • Nadzemní nádrže na dešťovou vodu (sudy, IBC kontejnery...)
 • Podzemní nádrže na dešťovou vodu
  • Betonové nádrže – jímky
  • Svařované plastové nádrže
  • Rototvarové plastové nádrže

Podrobnější informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých řešení najdete v našem článku popisujícím typy a materiály nádrží na dešťovou vodu.

Betonové jímky mohou bez dalších úprav umožňovat pojíždění autem nad nádrží, avšak jsou těžké a obtížně se s nimi manipuluje při přepravě a instalaci. Instalace podzemních betonových jímek vyžaduje manipulaci pomocí jeřábu.

Plastové rotomoldované nádrže jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. Je možné je přepravovat na přívěsu za osobním autem a manipulaci zvládnou ručně dvě osoby. Na druhou strunu jsou rotoplastové nádrže omezené maximální velikostí kolem do 7 m³. Doména rotomoldovaných nádrží jsou instalace menších objemů od 1,5 m³ do 5 m³. Pro instalaci větších objemů je třeba komplikovaně spojovat více nádrží tohoto typu. Lehký materiál, ze kterého jsou rotoplastové nádrže vyrobeny nemají tak vysokou odolnost proti zborcení pod tlakem okolní zeminy, do některých typů vodnatých nebo jílovitých zemin se proto nehodí.

Svařované plastové nádrže na dešťovou vodu mají výhodu v pevnosti a robustnosti, avšak při zachování rozumné hmotnosti nádrže. Manipulaci s větší svařovanou nádrží sice není možné provádět ručně, ale stačí ji pomocí popruhů zavěsit za rameno bagru, který nádrž převeze přes pozemek a umístí do připraveného výkopu. U svařovaných nádrží doporučujeme vybírat pouze certifikované výrobky. Certifikát výrobku nahrazuje statický posudek. Při dodržení pokynů uvedených v montážním návodu si díky certifikované nádrží ušetříte mnoho komplikací a dalších nákladů při kolaudaci.

Svařované nádrže se nevyplatí vyrábět v menších objemech do 6 m³. Malé objemy jsou proto doménou rotoplastových nádrží. Svařované nádrže na dešťovku lze na druhou stranu vyrábět až do objemu 17 m³, díky čemuž umíme uspokojit potřeby většiny majitelů rodinných domů bez nutnosti spojovat více nádrží do jednoho celku. Propojování nádrží znamená vždy určité komplikace a rizika při instalaci i následném provozu či údržbě. Propojení mezi nádržemi je slabé místo náchylné na vznik problémů. Větší objemy nad 17 m³ je nezbytné řešit spojením vícero nádrží. Teoreticky sice lze pomocí svařování vyrobit libovolně objemnou nádrž, avšak pak nastává problém s transportem tak velkého řešení na místo montáže.

Nádrže na dešťovou vodu lze zakoupit u výrobců nádrží, hobbymarketech, nebo specializovaných obchodech. Víte, proč jsou nádrže z hobbymarketů tak laciné? V případě řešení na klíč vám nádrž dodá spolehlivý partner a nemusíte řešit, jaký typ nádrže zvolí.

Pokud se v předchozích otázkách objevil problém – málo místa, vysoká hladina spodní vody nebo nutnost pojezdové plochy. Zachovejte klid. Pro každý problém existuje řešení a překvapivě neznamená nutně významné zvýšení nákladů, pokud zvolíte správné řešení, nebo si necháte udělat nádrž na dešťovou vodu na míru.

Velikosti válcových plastových nádrží na dešťovou vodu
Přehled velikostí válcových podzemních nádrží na dešťovku

Finanční stránka pořízení nádrže na dešťovku

Investice do nádrže na dešťovku se nezaplatí za jeden rok. Jde o dlouhodobou investici do kvality a udržitelnosti vašeho bydlení. Dešťová voda je pro účely zavlažování nebo splachování WC vhodnější než voda pitná. Pitná voda se navíc v obdobích sucha stává velmi vzácnou a nedostatkovou surovinou, jejíž spotřeba může být direktivně regulována.

K výpočtu doby návratnosti investice do pořízení nádrže na dešťovou vodu nám stačí matematika třetí třídy základní školy. Množství vody, které za rok projde retenční nádrží vynásobíme cenou pitné vody, která nám teče z kohoutku. Výsledkem vydělíme pořizovací cenu nádrže a vyjde nám prostý počet let, za něž se nám investice zaplatí. Pro zpřesnění bychom do výpočtu měli zahrnout i faktor každoročně rostoucí ceny pitné vody.

Do návratnosti investice bychom k dobru mohli připsat i úsporu za ovoce a zeleninu v biokvalitě, kterou si sami téměř bezpracně vypěstujete na vaší zahradě díky automatickému zavlažování záhonů nebo skleníku. Díky nádrži na dešťovou vodu budete schopni překonat období sucha a udržet svůj trávník zelený během celého léta. Jakou cenu má pro vás zelený trávník? Dá se něco takového ocenit? Jakou cenu má pro vás zásoba kvalitní vody, když všichni okolo jsou na suchu?

Preference našich zákazníků jdou směrem k větším nádržím, které jsou vůči předpokládaným potřebám předimenzované. Logika takové volby je jednoduchá - instalace nádrže o objemu dvakrát větším nestojí dvakrát takovou cenu. Ve skutečnosti čím větší nádrž, tím je levnější při přepočtu na m³ její objemové kapacity.

Vybrat si o něco větší nádrž znamená zvýšení vaší schopnosti zachytávat větší množství vody v okamžiku, kdy konečně prší. S větší zásobou vody vystačíte delší dobu. Během letních měsíců nejsou neobvyklé přívalové deště, které se střídají s velmi horkým a suchým počasím. Rozumně předimenzovaná nádrž tuto situaci řeší ve váš prospěch.

Případová studie kde si majitel pořídil malou nádrž na 3 m³

"V mém případě v prvním roce provozu s malou nádrží 3 m³ jsem byl schopen průběžně zachytit přibližně 30 m³ dešťové vody, kterou jsem spotřeboval na závlahu zahrady a skleníku, mytí vozu apod. Díky automatizaci závlahy jsem ve skleníku a na záhonech vyprodukoval téměř bezpracně zeleninu v hodnotě nižších jednotek tisíc korun."

V tomto případě majitel zjistil, že investice do retenční nádrže se mu vrátí v horizontu 10 let. U složitějších větších systémů může být doba návratnosti investice o něco delší, řádově do 15 let. Přitom životnost správně nainstalovaných plastových svařovaných nádrží je prakticky neomezená, daleko za horizontem 30 let.

Volba dodavatele a způsobu realizace

Pokud disponujete dostatkem času, odvahy, či jste zkušený stavař, pusťte se do instalace nádrže na dešťovku svépomocí. Do instalace nádrže svépomocí investujete svůj čas, abyste za to získali úsporu až 30 % až 50 % na pořizovacích nákladech hotového systému.

Zásadní nevýhodou instalace nádrže svépomocí je fakt, že nakonec jste to vy, kdo sám sobě garantuje funkčnost řešení. Sami sobě si budete držet záruky na celý systém, a sami si budete řešit jeho případný servis. Na vás bude i vyplňování a kompletace žádosti o dotaci. To je zvládnutelný proces, kterým po sérii mnoha dotazů směřovaných na úředníky fondu, projektanta případně dodavatele nádrže nakonec pravděpodobně projdete. Je však otázkou, zda je efektivní učit se metodou pokus-omyl záludnosti dotačního programu kvůli podání jedné jediné žádosti o dotaci?

Pokud hledáte hladký průběh instalace nádrže bez starostí, vyplňte kontaktní formulář a nechte se provést instalací nádrže na míru a na klíč. Zajišťujeme vše od projektu, získání dotace až po montáže a zprovoznění nádrže na vašem pozemku. Používáme certifikované nádrže a kvalitní trvanlivé komponenty. Našim zákazníkům šetříme peníze, čas a nervy.

Nádrž na dešťovku u vašeho domu snadno a rychle?

Návrh řešení a rozpočet jsou ZDARMA. Ozveme se vám zpět během 2 dní.
Jaký typ a velikost nádrže je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude dešťový systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat dotaci z programu Dešťovka?
Kdo vám nádrž na dešťovku namontuje a kdy?
Kontaktní formulář
Autorem článku je: Aleš Sýkora
Aleš je specialista na IT. Kromě toho, že se celé dny stará o webové stránky zákazníků, stal se také stavitelem, který svépomocí rekonstruuje menší statek. To ho přivedlo k tematice dešťovky a plastovým sklepům.
Pokud se vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram