Vodarium - logo barevné
Získat nabídku
Vodarium - logo barevné
Získat nabídku

Nádrž na dešťovku na klíč nebo svépomocí?

Publikováno: 19. 11. 2021
v kategorii

Instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu můžete provést bez zbytečných starostí a stresu tak, že si ji kompletně necháte dodat firmou tzv. "na klíč". Pak řešíte pouze cenu technologie, cenu instalace, zajištění výkopových prací a dodávku materiálu na obsypání nádrže. V případě, že si budete chtít realizovat retenční nádrž svépomocí, pak nejspíše dobře rozumíte stavebnictví a problematice nádrží na zachytávání dešťové vody.

Pokud stavebnictví není vaší doménou, budete potřebovat dobrou rešerši vaší situace a vhodných dostupných řešení, přesné výpočty a víru, že jste se nikde nespletli. Instalace nádrže totiž není pouhé vykopání jámy a natažení trubek. Vhodným kompromisem může být dodávka nádrže bez instalačních prací, avšak s kompletním příslušenstvím, prováděcím projektem a vyřízením žádosti o dotaci Dešťovka.

Udělejte výhodný kompromis

Hledáte řešení, které by spojovalo výhody instalace na klíč (profesionální návrh, prováděcí projekt, dodávka nádrže i všech potřebných komponentů, vyřízení dotace) a zároveň bylo za příznivou cenu, jako je tomu u instalace svépomocí. Ano, takové řešení pro vás máme. Zvolte možnost "Dodání nádrže s příslušenstvím", součástí příslušenství k nádrži totiž nejsou jen čerpadla a potrubí, ale i návrh řešení, prováděcí projekt a vyřízení dotace.

Co by vás také mohlo zajímat

Výběr nádrže a příslušenství

První věcí, kterou budete řešit, je samotná nádrž na dešťovku. Výběr druhu a velikosti nádrže na dešťovou vodu ovlivňují různé faktory. Abyste se lépe zorientovali, podívejte se jakou retenční nádrž vybrat. Těmi nejdůležitějšími jsou zejména:

 • Výška spodních vod – ploché nádrže nemusíte zakopávat tak hluboko v případě vyšší hladiny spodních vod
 • Velikost pozemku – na větší pozemek se vejde větší nádrž
 • Plánovaná spotřeba vody – na zalévání a splachování potřebujeme větší nádrž a rozvody v domě
 • Souhrn srážek ve vaší lokalitě – vypočítejte si objem nádrže na dešťovou vodu v kalkulačce
 • Chcete přes nádrž přejíždět autem – budete potřebovat betonovou desku nad nádrží
Nádrž na dešťovku PROFI 6 pojme 6 150 litrů vody
Nádrž na dešťovku PROFI 6 pojme 6 150 litrů vody

Dále budete potřebovat vybrat vhodné čerpadlo. U výběru vhodného čerpadla na dešťovou vodu je možné strávit spoustu času. I v případě instalace svépomocí doporučujeme oslovit odborníka. Pokud se přeci jen rozhodnete vybírat si čerpadlo sami, musíte si vypočítat:

 • dopravní výšku / tlak
 • sací výšku
 • výtlačnou výšku
 • vodorovnou délku výtlačného potrubí
 • požadovaný přetlak na konci výtlačného potrubí
 • tlakové ztráty na vedení

Pro zjednodušení můžete použít kalkulačky pro orientační výpočet dopravní výšky a požadovaného průtoku čerpadla.

Pokud chcete dešťovou vodu používat i na splachování toalet, počítejte u novostavby se samostatnými rozvody pro dešťovou vodu z nádrže určenou na splachování WC. Pozor, dešťovou vodu nesmíte napojit do běžného vodovodního řadu s pitnou vodou. V nádrži na dešťovku nesmí nikdy dojít zásoba vody pod určitou úroveň, protože by nebylo čím splachovat. Toto se řeší dopouštěním pitné vody z vodovodu do nádrže na dešťovku.

Splachování WC dešťovkou u novostaveb

Pokud budujete novostavbu a chcete na instalaci nádrže získat dotaci až 70 000 Kč z programu Nová zelená úsporám (část Dešťovka), pak musíte využívat dešťovou vodu kromě zavlažování i na splachování všech WC v domě. U novostaveb není možnost žádat o dotaci na nádrž, která slouží pouze na zavlažování. Výše uvedené podmínky platí po dobu 2 let od data kolaudace domu, poté již není rodinný dům považován za novostavbu.

Požadavek na oddělené rozvody dešťové vody pro splachování WC je relativně snadné splnit v novostavbách. U stávajících budov je to komplikovanější. Natažení samostatných rozvodů pro dešťovku bude znamenat větší zásah do celé budovy, a to může být proveditelné pouze při rozsáhlejší rekonstrukci budovy.

Klady a zápory instalace na klíč:

+ systém na míru navrhne profesionál
+ nemusíte nic zjišťovat ani počítat
+ veškeré příslušenství je součástí
+ instalační práce jsou součástí
+ vyřízení dotace v ceně díla
+ možnost reklamace
- nemáte kontrolu nad výběrem komponentů

Klady a zápory instalace svépomocí:

+ volný výběr komponentů
- vše si navrhujete a počítáte sami
- za funkčnost celku nikdo neručí
- zajišťujete si veškerou logistiku komponent na místo

Volba umístění nádrže

Podzemní nádrže na dešťovou vodu se, jak sám název napovídá, umisťují pod zem. Nejprve je třeba zjistit, zda na svém pozemku můžete nádrž zakopat a jaké případně můžete očekávat komplikace. Pokud narazíte na skalnaté podloží, budete tzv. "namydlení". Ve spojitosti s výkopem dopředu počítejte s tím, že výkop bude skoro 2x takový, jako samotná nádrž. Připravte se na uložení vykopané půdy, která bude mít skoro 4x větší objem než velikost nádrže. Místo budete potřebovat též na složení materiálu, kterým později bude nádrž zasypána.

Další problém může vyvstat v situaci, kdy naměříte vysokou hladinu spodních vod. S tím samozřejmě výrobci nádrží počítají v rámci instalačních postupů. Máme pro tyto případy speciální ploché typy nádrží a další příslušenství, které instalaci do půdy s vysokou spodní vodou umožní.

Velikosti plochých plastových nádrží na dešťovou vodu
Přehled velikostí plochých podzemních nádrží na dešťovku

Dalším faktorem, který může ovlivnit umístění vaší nádrže, je místo vývodu okapových svodů a vzdálenost od sousedního pozemku. Pokud plánujete nádrž u rodinného, či bytového domu, musíte stavbu umístit ve vzdálenosti alespoň 2 metry od sousedního pozemku, dle § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. Samozřejmě můžete zažádat o výjimku, která bude následně projednána ve správním řízení.

Klady a zápory instalace na klíč:

+ vhodné umístění navrhne projektant

Klady a zápory instalace svépomocí:
- volba umístění je jen na vás
- chyba v umístění se projeví na funkčnosti systému

Jdeme konečně bagrovat!

Po výběru a zakoupení nádrže, čerpadla, příslušenství, místa výkopu a umístění nádrže přichází čas realizace. Stačí jen:

 • vykopat jámu a výkopy pro rozvody
 • odvézt a uložit přebytečnou zeminu
 • připravit a zhutnit dno jámy
 • vložit do jámy nádrž pomocí bagru
 • obsypat nádrž předepsaným materiálem
 • při zasypávání nádrže materiál průběžně zhutňovat
 • při zasypávání nádrž postupně plnit vodou
 • připravit do výkopů pískové lůžko pro umístění rozvodů
 • umístit trubkové rozvody, chráničky a kabely do výkopů
 • připojit nádrž na rozvody
 • nainstalovat a zprovoznit čerpadlo/a

Pokud máte k dispozici projektovou dokumentaci či prováděcí projekt, pak máte společně s montážním návodem k nádrži manuál k provedení celé instalace. Jak vypadá a co obsahuje prováděcí projekt k instalaci nádrže na dešťovou vodu budeme řešit níže v tomto článku.

Šikovný místní bagrista = základ úspěchu!

Klíčovým faktorem úspěchu je šikovný místní bagrista (s bagrem) nebo firma provádějící zemní práce. Je výhodné, pokud je bagrista či firma místní, protože bude znát místní podmínky lépe a detailněji, než profesor z katedry geologie. Za bagristou či firmou na zemní práce můžete jít s požadavkem na zajištění dostatečného množství předepsaného materiálu na obsypání nádrže či obstarání odvozu a uložení přebytečné vybagrované půdy. Bagrista všechny potřebné práce provede podle prováděcí projektové dokumentace, podle prováděcího projektu je schopen vyhotovit na práce i na přemisťované objemy cenovou kalkulaci.

Proč nedodáváme zemní a výkopové práce?

Součástí naší nabídky instalace nádrže na klíč nejsou výkopové práce. Nejsme bohužel schopni zemní práce a obsypový materiál zajišťovat po celé republice v odpovídající kvalitě a v přijatelných cenových relacích. Logistika spojená s výkopovými pracemi by váš projekt výrazně prodražila. Naši zákazníci jsou obvykle schopni si tyto služby obstarat od lokálních dodavatelů sami výrazně laciněji. Vhodné dodavatele ve vašem regionu vám umíme v případě potřeby doporučit.

Podle zvoleného typu nádrže nezapomeňte na fakt, že s nádrží bude potřeba během instalace manipulovat z místa na místo nebo do výkopu. Laciné nádrže z litého plastu jsou velmi lehké a je možné je přemisťovat ručně. Svařované polypropylenové nádrže se přemisťují zavěšené pomocí popruhů na lžíci bagru.

Bagr není jen na bagrování

Bagr je na místě instalace po celou dobu. Je proto vhodné jej kromě bagrování využít i na přemisťování plastových nádrží či obsypového materiálu. Na přemisťování a instalaci betonové nádrže bude nezbytné objednat jeřáb.

Kalkulačka velikosti nádrže a výše dotace

Máte zájem o nádrž na dešťovou vodu? Udělejte si představu o tom, jak velkou nádrž potřebujete a o výši dotace, kterou můžete získat.
Spustit kalkulačku

K čemu je dobré mít prováděcí projekt?

Můžete nabýt mylného dojmu, že projekt je zbytečnost, protože všechno je přeci jasné. Tak se pustíte zostra do díla, vykopete díru, posadíte do ní nádrž, nataháte trubky, chráničky a kabely a je hotovo. Ano, lze to i tak, pokud ovšem máte dostatek zkušeností z podobných akcí.

Pokud chcete získat dotaci Nová zelená úsporám, budete muset k žádosti přiložit projektovou dokumentaci, která se skládá z technické zprávy a výkresové části.

Co obsahuje technická zpráva projektu?

Technická zpráva projektu pro nádrž na dešťovku popisuje stávající stav - tvar, sklon střechy a koeficient odtoku dle použité střešní krytiny. Dále popisuje dosavadní způsob nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami. Hlavní částí technické zprávy je navrhované řešení, včetně výpočtů dimenzování jeho jednotlivých součástí - nádrží, rozvodů a čerpadel. Technická zpráva obsahuje návrh bezpečnostních přepadů a dalších technických parametrů systému a řeší způsoby filtrace a hygienizace dešťové či odpadní vody.

Co obsahuje výkresová část projektu?

Součástí výkresové části projektu nádrže je situace stavby se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch a jejich rozměrů. Zobrazuje přesné umístění akumulačních nádrží a souvisejících svodů a potrubí, vedení obecní kanalizace a místo napojení na ni. Obsahuje blokové schéma systému s jednotlivými součástmi a jejich vzájemné propojení.

Pokud stavíte či plánujete stavět novostavbu, pak projektová dokumentace k domu nejspíš obsahuje i části, které řeší zpracování dešťové vody. Pokud si pořizujete nádrž na dešťovou vodu ke stávající budově a chcete žádat o dotaci NZÚ, pak budete projektovou dokumentaci stejně potřebovat. Doporučujeme tedy nehrát si na hrdinu a postupovat podle prováděcího projektu, ve kterém jsou všechny hlavní parametry systému detailně popsány.

Podklady pro projektovou dokumentaci nádrže na dešťovku :

 • fotografie pozemků a budovy (svodů)
 • snímek pozemků z katastru
 • katastrální mapa se zakreslenou nádrží a svody
 • zaměření okapových geigerů nivelačním přístrojem
 • zaměření hlavních bodů systému nivelačním přístrojem
 • vyznačení zaměření napojení na kanalizaci

Nejdůležitější při přípravě prováděcího projektu je správné zaměření výškového profilu pozemku. Potřebujeme zajistit, aby mezi všemi okapovými geigery a nátokem do nádrže byl dostatečný spád. Pokud od sebe odečteme výškové zaměření geigerů, potřebný spád v cm, výškové zaměření prostoru pro umístění nádrže a světlou výšku nádrže, vyjde nám výsledná hloubka výkopu, do kterého bude nádrž umístěna.

Jaký je ideální spád?

Minimální sklon potrubí (spád) od svodu směrem k nádrži musí být alespoň 1 cm výšky na 1 m délky potrubí. Sklon či spád může být vyjádřeni v procentech (%) či v úhlových stupních (°). Potřebujeme minimální spád alespoň 1 %, vyjádřeno v úhlových stupních jde o hodnotu 0,57°. Hodnota spádu 1 cm/m, 1 % či 0,57° je požadována u všech odpadních potrubí v domě či u okapových žlabů, u kterých se předpokládá průtok vody samospádem.

Pokud plánujete pořízení nádrže na klíč a nebo pokud si pořizujete nádrž včetně vypracovaného prováděcího projektu, pak výškové zaměření pozemku a všechny ostatní podklady pro vypracování prováděcího projektu si zajistí projektant.

Výhody pořízení nádrže na dešťovku na klíč a svépomocí
Umístění výkopu pro nádrž na dešťovku dobře naplánujte a poté zaměřte

Doporučujeme dobře a alespoň 3x měřit! Zaměření pozemku není nic těžkého – stačí jednoduchý nivelační přístroj, trocha času a jedna pomocná ruka. Přesné zaměření pozemku je důležitý základ pro pozdější úspěch celého projektu.

Při přípravě projektu porovnávejte parametry všech použitých zásadních komponent podle hodnot uvedených v technických listech. Ujistěte se, že skládačka vybraných komponent bude dohromady fungovat. Pokud chcete žádat o dotaci, pak použité komponenty musí splňovat podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, část Dešťovka. Týká se to nádrží, čerpadel či filtrace. U podzemních nádrží je klíčové prostudovat si předepsaný montážní postup, protože jeho nedodržení znamená, že v případě problémů přijdete o záruku na nádrž.

Na záruční podmínky a dodržení technologického postupu přijde určitě řeč, pokud se vám nádrž zbortí nebo tzv. vyplave, tedy že nádrž ze země vytlačí spodní voda. Otázku dodržení technologického postupu při instalaci nádrže pochopitelně neřešíte, když si objednáváte nádrž s instalací na klíč. Instalaci provádí přímo dodavatel a ten za provedené dílo ručí.

V rámci přípravy projektu se ujistěte, že:

 • máte kde vzít elektřinu a jak jí napojit
 • k součástem systému bude přístup pro případ opravy
 • u použitých čerpadel odpovídá dopravní výška či tlak
 • průtok a pracovní tlak filtru odpovídá výkonu čerpadla
 • souhlasí průřezy jednotlivých napojení
 • víte, kde a jak hluboko jsou odpady, na které připojíte přepad z nádrže

Pokud máte v ruce prováděcí projekt, máte vlastně pracovní manuál. Na jeho základě víte, jak velkou jámu vykopete, kolik sypkého materiálu pro zhutnění budete zhruba potřebovat a kolik metrů potrubí musíte mít. Díky tomu se vyhnete neustálému dojíždění pro to či ono. To vám ušetří spoustu času i peněz. Není nic horšího, než prostoje lidí a techniky na stavbě, protože vám chybí jedno koleno a 2 tuny písku.

V případě dodávky na klíč se o toto nestaráte. Náš člověk po domluvě dorazí na místo a provede místní šetření, aby zamezil překvapením při realizaci. Na dokumentaci pracuje projektant, který dokonale zná použité komponenty.

Klady a zápory instalace na klíč:

+ projekt připraví zkušený projektant
+ vše odborně spočítáno a navrženo
+ rychlost dodání projektu díky znalosti komponentů

Klady a zápory instalace svépomocí:

- chyby v měření se neodpouští
- zdlouhavé porovnávání parametrů komponentů

Jak získat dotaci Dešťovka?

Podat žádost o dotaci Dešťovka (od 12.10. 2021 součástí programu Nová zelená úsporám) můžete kdykoliv před provedením instalace, během provádění instalace či po dokončení instalace. Na dokončení projektu a vyúčtování podané žádosti máte 1 rok. Datum na dodavatelských fakturách musí tuto lhůtu také respektovat.

Kdy podat žádost o dotaci Dešťovka?

Ideální je zaregistrovat žadatele a podat žádost o dotaci dešťovka ještě před provedením instalace nádrže na dešťovou vodu. Podáním žádosti společně s projektem si zarezervujete pro svůj projekt peníze. Po dokončení instalace a zprovoznění systému stačí k podané žádosti doložit zbylé doklady o realizaci, rozpočet, smlouvu o dílo, fotodokumentaci díla, vyúčtování uznatelných nákladů a potvrzení o jejich úhradě. Vyplacení prostředků ze Státního fondu na váš účet tímto postupem urychlíte minimálně o 3 týdny.

Pokud si vyřizujete dotaci svépomocí, čeká vás příprava podkladů podle aktuálních požadavků Státního fondu životního prostředí. Využijte jejich návod, jak požádat o dotaci Dešťovka krok za krokem. Veškerá komunikace se státním fondem probíhá elektronicky, jen podepsaná smlouva o poskytnutí dotace se na samém konci celého projektu posílá klasickou poštou.

K žádosti o dotaci NZÚ - Dešťovka budete potřebovat:

 • elektronickou registraci žadatele v systému AIS SFŽP
 • projektovou dokumentaci v předepsaném rozsahu
 • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků domu
 • rozpočet a smlouvu o dílo nebo soupis provedených prací
 • faktury za provedené práce
 • potvrzení o úhradě formou výpisu z bankovního účtu
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
 • fotodokumentaci provedeného díla

V případě využití přečištěné šedé vody na zavlažování zahrady vypouštíte odpadní vody do vod podzemních. K tomu potřebujete povolení od místně příslušného vodoprávního úřadu. Pokud bezpečnostní přepad nádrže na dešťovku ústí do veřejné kanalizace, pak k žádosti o dotaci doložíte souhlas provozovatele kanalizace s takto navrženým řešením.

U instalace na klíč je žádost o dotaci v ceně

V případě dodávky na klíč se o toto nestaráte. Podepíšete nám plnou moc, požádáme vás o několik nezbytných informací a dokumentů a o podání žádosti včetně všech příloh a dokladů se postaráme my.

Vyřízení dotace je zvládnutelné, pokud se rádi učíte nové věci a disponujete dostatkem volného času. Jde o administrativní proces, o papírovou válku s úředním šimlem. Počítejte s několika návštěvami institucí, například pošty s podacím a ověřovacím místem CzechPoint kvůli ověření podpisů. Bude nezbytné od vaší banky zajistit potvrzení o tom, že jste právoplatným vlastníkem vašeho účtu.

Zjistěte si více detailních informací o dotačním programu Dešťovka. Často využívanou variantou u našich klientů je pořízení nádrže včetně příslušenství, ale bez instace. Součástí příslušenství k nádrži je i prováděcí projekt a vyřízení žádosti o dotaci.

Klady a zápory instalace na klíč:

+ potřebné dokumenty dodáme my
+ hlídáme formální správnost žádosti
+ hlídáme všechny termíny a lhůty
+ příspěvek 5 000 Kč na projekt
- není to zadarmo

Klady a zápory instalace svépomocí:

+ ušetříte za zpracování dotace
+ příspěvek 5 000 Kč na projekt
- nudná administrativa
- žrout času

Mám zvolit instalaci svépomocí nebo na klíč?

Nádrž na vodu svépomocí

Vybrali jste si nádrž a příslušenství, nechali vypracovat projekt a nic už nebrání tomu pustit se do práce. Co budete potřebovat na samotnou stavbu nádrže?

 • bagr (pokud si sami netroufáte, tak i bagristu)
 • instalatéra, který všechno příslušenství pospojuje
 • elektrikáře, který připojí čerpadlo, nebo domácí vodárnu
 • předepsaný zásypový materiál
 • auto na odvoz přebytečné půdy
 • žábu na zhutnění obsypu

Nezapomeňte na to, že budete potřebovat někde dočasně uskladnit nádrž, aby byla při ruce v den její instalace. Vzhledem k velikosti a váze nádrže na dešťovku toto místo volte pečlivě. Její další místo bude až v zemi.

Při samotné stavbě si dobře pohlídejte jednotlivé kroky instalace, aby nedošlo k poškození nádrže jejím zborcením, nebo aby nádrž nevyplavala. Dbejte zejména na:

 • Přípravu dna jámy
 • Správné umístění a usazení nádrže
 • Průběžné napuštění nádrže vodou při jejím obsypávání
 • Kvalitní zhutnění obsypu
 • Připojení potrubí a čerpadla

Jakmile budete mít nádrž umístěnou a zapojenou, čeká vás urovnání terénu do původní podoby. Zde vás může čekat nemilé překvapení, kolik půdy vám zbylo a budete ji potřeba odvézt. Myslete též na to, že zkypřená půda si může o několik centimetrů sednout.

Nádrž na dešťovku PLANUS 6 pojme 5 860 litrů vody
Nádrž na dešťovku PLANUS 6 pojme 5 860 litrů vody

Nádrž na dešťovku na klíč

V rámci dodávky nádrže na klíč bude na vás zajištění bagru s bagristou a přesun hmot. Bagr musí být na místě po celý den, kdy se nádrž instaluje. Výkopové práce probíhají podle projektu, který dodáme my. Stejně tak si budete (obvykle ve spolupráci s bagristou) zajišťovat dovoz kameniva či písku a případně odvoz přebytečné zeminy.

Toto má zcela praktický důvod – pokud bychom vám měli přivézt bagr i kamenivo, tak cena za tyto služby bude astronomická. Místního bagristu či firmu na zemní práce můžete objednat dle pozitivních referencí vašich známých nebo sousedů.

Práci bagristy, pronájem bagru, odvoz přebytečné půdy, dovoz obsypu řešíte přímo s bagristou nebo firmou na zemní práce. Náklady vám bagrista či firma fakturují přímo, jde samozřejmě o uznatelné výdaje projektu pro účely žádosti o dotaci.

V případě dodávky na klíč položka instalace nádrže s asistencí bagru zahrnuje: 

 • přípravu podloží na dno výkopu (10 cm vrstva kameniva frakce 8/16) 
 • zhutnění kameniva pod nádrží vibrační deskou
 • uložení a vyrovnání nádrže (za asistence bagru) 
 • obsypání nádrže kamenivem frakce 8/16 s ručním hutněním 
 • napojení nátoku a přepadu nádrže
 • instalaci a zapojení čerpadel
 • zasypání nádrže zeminou (cca 30 až 40 cm) - uvedení terénu do původního stavu 

Jsme připraveni vám poskytnout podporu v případě jakýchkoliv nejasností či dotazů, tak aby dílo mohlo být zdárně zprovozněno. 

Klady a zápory instalace na klíč:

+ instalaci, napojení a zprovoznění nádrže provedou naši zkušení instalátoři
+ automaticky vyřízení žádosti o dotaci
- zajišťujete bagristu a materiál na obsypání
- vyšší cena za full service

Klady a zápory instalace svépomocí:

+ úspora nákladů
- moře času, které musíte do projektu investovat
- musíte shánět elektrikáře a instalatéra, bagristu, nádrž, příslušenství, projektanta
- musíte si sami uvést pozemek do původního stavu
- sami si podáváte žádost o dotaci

Instalace retenční nádrže na dešťovou vodu není pouhým vykopáním jámy a zapojením trubek. Pokud chcete ušetřit svůj čas, neradi řešíte administrativu, nechcete se učit nové věci a trávit večery řešením projektu, nechte si nádrž udělat na klíč. Pokud se orientujete ve stavebnictví a máte dobré manažerské schopnosti, pusťte se do instalaci svépomocí. Pokud chcete spojit výhody instalace na klíč, ale ušetřit náklady na instalaci nádrže, nabízíme dodání nádrže včetně příslušenství. Dalším krokem je vyplnění kontaktního formulář níže.

Nádrž na dešťovku u vašeho domu snadno a rychle?

Návrh řešení a rozpočet jsou ZDARMA. Ozveme se vám zpět během 2 dní.
Jaký typ a velikost nádrže je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude dešťový systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat dotaci z programu Dešťovka?
Kdo vám nádrž na dešťovku namontuje a kdy?
Kontaktní formulář
Autorem článku je: Aleš Sýkora
Aleš je specialista na IT. Kromě toho, že se celé dny stará o webové stránky zákazníků, stal se také stavitelem, který svépomocí rekonstruuje menší statek. To ho přivedlo k tematice dešťovky a plastovým sklepům.
Pokud se vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram